Bento Sushi


Bento Sushi


Sito Web: 

www.bentosushi.it
 Corso Garibaldi, 104 - Milano
Tel: 02/6598075
Aperto tutti i giorni!
Pranzo 12.30 - 15.00
Cena 19.00 - 24.00
Tapas & Gintonic 18.30 alle 24.00